söndag 1 juli 2012

Nya Göteborg

I går läste vi om tomter i Göteborg som står tomma o bara ser trista ut..GP gjorde förra året en slags inventering som de nu följer upp i tidningen. Här finns planer på fler bostäder, större centrum, getter som betar, scener mm. På en del ställen pågår bygget medan andra platser fortfarande gapar tomma. - Mycket finns att fundera över o kanske bl a hur man skall göra staden tillgänglig för många människor av olika sort.
Priser/hyror på både lokaler o bostäder skjuter upp likt raketer o gör det omöjligt för de flesta att vare sig bo eller idka verksamhet inne i de centrala delarna.
Tidigare har jag läst om att öppna upp gamla kanaler, att snygga upp 2:a Långgatan med ev. gågata med begränsad trafik. Som framtida göteborgare känns det positivt att det finns ett engagemang i områdena kring vårt nya bo, jag förstår att processen är lång med alltifrån dialog till beslut. Det finns visioner fram åt o även konkreta planer för staden där vi skall bo det känns fint.

Ur program för detaljplaner Norra Masthugget:
"Med en utveckling av Norra Mast- hugget kan Linné, Majorna och Centrum
knytas samman och komma närmare varandra. Det kan bli en stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv, med närhet till vattnet. Målet är att på sikt utveckla området till ett innerstadsområde av blan- dad karaktär. En blandning av bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handelmedmera.Enmångfaldavolika stadsmiljöer, mötesplatser i form av torg och parker, människor och verksamheter bidrar till att skapa ett spännande och hållbart stadsliv, som gynnar en god ekonomisk tillväxt och som ger en robust social struktur som tål förändringar över tiden"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar